Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać
037/223-451
info@cesteusk.com

Rekonstrukcija i modernizacija regionalne ceste R-408 L=1000 m1

UGOVORENA VRIJEDNOST RADOVA; 498.922,63 KM sa PDV-om

VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA; 483.004,07 KM sa PDV-om

ROK IZVOĐENJA RADOVA; 90 dana od dana uvođenja u posao, radovi izvršeni u produženom roku zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa, djelimične izmjene projekta i premještanja stubova niskonaponske elektromreže.

IZVOĐAČ RADOVA: BEHIĆ SANNY BOY d.o.o BIHAĆ

Komentariši