Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać
037/223-451
info@cesteusk.com

Kontrola Osovinskog Opterećenja

Na osnovu Zakona o cestama Federacije BiH, kontrola osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzija vozila na javnim cestama Federacije BiH, obaveza je upravitelja cesta. U cilju zaštite cesta od oštećivanja prekomjernim opterećenjima od strane teretnih vozila, JU Direkcija regionalnih cesta USK obavlja plansku kontrolu vozila pomoću prenosnih osovinskih vaga. Zakonskom regulativom je propisano da se ove aktivnosti rade uz prisustvo predstavnika organa unutrašnjih poslova ili pripadnika Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Proces kontrole osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzija vozila se obavlja u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju uslova za obavljanje vanrednog prijevoza („Sl. novine F BiH“ , br. 75/2010 ) i po osnovu Pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uslovima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u cestovnom prometu („Sl. glasnik BiH„,  br. 23/2007 ) te pravilnika o izmjenama i dopunama navedenog pravilnika Sl. glasnik BiH br. 101/12

Ako se kontrolom iz prethodnog stava utvrdi da masa vozila, njegovo osovinsko opterećenje ili dimenzije prelaze dozvoljene veličine, a prijevoz se obavlja bez odobrenja za izvanredni prijevoz, ili ako opterećenje i dimenzije izvanrednog prijevoza ne odgovaraju veličinama u dozvoli za izvanredni prijevoz, vozilo se isključuje iz prometa a prijevoznik će, radi izvršenog preopterećenja ceste, za pređeni put platiti iznos utvrđene naknade za izvanredni prijevoz na javnim cestama, kao i troškove kontrole.

Iz prometa se isključuje i vozilo čiji vozač odbije da izvrši kontrolu ukupne mase i osovinskog opterećenja vozila na zahtjev ovlašćenog lica. Prijevoznik može nastaviti prijevoz nakon što plati upravitelju cesta navedenu naknadu, i nakon štodobije odobrenje za izvanredni prijevoz i uskladi ukupnu masu vozila i njegovo osovinsko opterećenje sa propisanim normativima ili uvjetima iz dozvole.

U vrijeme dok je vozilo isključeno iz prometa, prijevoznik se stara o isključenom vozilu i snosi sve posljedice isključenja iz prometa.

Komentariši