Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać
037/223-451
info@cesteusk.com

Modernizacija ceste R 405 (prema Banja Luci), u općini Sanski Most, 2. faza

Nastavak izvođenja radova modernizacije regionalne ceste R 405, u naselju Sasina, u dužini od 1.660 m, uključuje popravak taponskog sloja i izradu asfaltnog kolovoza, sa uređenjem svih cestovnih elemenata oborinske odvodnje, na osnovu Glavnog projekta modernizacije regionalne ceste R 405, dionica Gudavac – Sanski Most – linija entiteta, broj 28-05-GR/13 od 28.11.2013. godine, urađenog od projektanta „AG” d.o.o. Cazin.

Radove je izveo izvođač „DIVEL” d.o.o. Sanski Most, nadzor nad izvođenjem radova je vršio „GRAPING” d.o.o. Ključ.

Vrijednost izvedenih radova je 412.260,45 KM. Dio sredstva za izvođenje radova, u vrijednosti od 150.000 KM, osiguran je iz programa GSM licence za 2017.godinu.

Komentariši