Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać
037/223-451
info@cesteusk.com

Obavijest kandidatima koji trebaju pristupiti na usmeni intevju za poziciju direktora JU Direkcija regionalnih cesta USK

Obavijest kandidatima koji trebaju pristupiti na usmeni intevju za poziciju direktora JU Direkcija regionalnih cesta USK možete preuzeti klikom na Obavijest kandidatima