Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać
037/223-451
info@cesteusk.com

Nastavak radova rekonstrukcije i modernizacije regionalne ceste R 408, dionica: Kulen Vakuf – Martin Brod, od stac. km 4+024 do km 6+045

Za izvođenje radova rekonstrukcije i modernizacije regionalne ceste R 408, dionica: Kulen Vakuf – Martin Brod, od stac. km 4+024 do km 6+045, potpisan je okvirni sporazum na period od dvije godine, od 2019. – 2021. godine, sa izvođačem radova „Behić – Sanny Boy” d.o.o. Bihać.

Vrijednost prvog potpisanog ugovora je 450.000 KM. Radovi se izvode prema Glavnom projektu rekonstrukcije i modernizacije regionalne ceste R 408, dionica: Kulen Vakuf – Martin Brod, od stac. km 4+024 do km 6+045, knjiga III, urađenim od projektanta „AG” d.o.o. Cazin.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši „ING.CONSULTING” d.o.o. Cazin.

Komentariši