Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać
037/223-451
info@cesteusk.com

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19

Kriznim planom pripravnosti i odgovora na pojavu bolesti uzrokovane novim koronavirusom COVID – 19 (u daljem tekstu: plan), utvrđuju se mjere koje se u JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać (u daljem tekstu: Direkcija) preduzimaju u kontekstu borbe protiv zarazne bolesti prouzrokovane novim koronavirusom COVID-19 (pandemija), vodeći računa o mjerama koje putem naredbi donose nadležni krizni štabovi ministarstava zdravstva i drugi organi vlasti za područje gdje je Direkcija ima sjedište.

Krizni plan pripravnosti možete pogledati OVDJE

Komentariši