Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać
037/223-451
info@cesteusk.com

Završetak radova na sanaciji odrona u bihaćkom naselju Žegar

U sklopu radova Vanrednog održavanja regionalnih cesta izvršeni su radovi na sanaciji odrona u naselju Žegar – regionalna cesta R 403a (T.Raštela – Gata – Kamenica, prekid Bihać – Skočaj)

Investitor projekta: JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK
Izvođač radova: “E – Beganović” doo Cazin
Ukupna vrijednost projekta: 25.847,04 KM

Komentariši