Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać
037/223-451
info@cesteusk.com

Završena sanacija klizišta na “R400 2+100 km“

UGOVOR; LOT broj 1: „R400: Sanacija klizišta 2+100 km“

IZVOĐAČ; Hodurnik d.o.o Cazin

NADZOR: Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o Banja Luka

VRIJEDNOST UGOVORA; 145.398,97 KM sa PDV-om

VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA; 142.062,76 KM sa PDV-om

VRIJEME IZVOĐENJA; 07.05.2018. do 19.11.2018. god.

Komentariši