Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać
037/223-451
info@cesteusk.com

Vanredni Prijevoz

Prijevoz vozilima koja sama ili s teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja, smatra se vanrednim prijevozom (Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uslovima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u prometu na cestama-“Službene novine BiH”, br. 23/07 i 54/07).

Odobrenje za vanredni prijevoz može se donijeti samo za prijevoz nedjeljivog tereta i ako se takav prijevoz ne može obaviti drugim prijevoznim sredstvima ili bi prijevoz takvim sredstvima bio previše složen, dugotrajan i skup i ako je pri vršenju vanrednog prijevoza moguće obezbijediti uslove za sigurno odvijanje cestovnog prometa (Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje vanrednog prijevoza („Sl. novine F BiH“ br. 75/10).

Rješenje o odobrenju za vanredni prijevoz na javnoj cesti donosi upravitelj ceste: Autoceste F BiH za vanredni prijevoz na autocesti i brzoj cesti, Ceste F BiH za magistralne ceste, kantonalna ustanova za ceste za regionalne ceste, a mjerodavno općinsko odnosno gradsko tijelo za lokalne ceste.

Ako se vanredni prijevoz treba obaviti na više javnih cesta kategoriziranih kao: autocesta, brza cesta, magistralna cesta, regionalna cesta, odnosno lokalna cesta, odobrenje za vanredni prijevoz, na temelju podnesenog zahtjeva, donose Ceste F BiH.

Odobrenje se donosi na pismeni zahtjev prijevoznika u unutrašnjem cestovnom prijevozu odnosno otpremnika u međunarodnom cestovnom prijevozu u ime i za račun stranog prijevoznika.

Dokumentacija potrebna za dobivanje rješenja o odobrenju vršenja vanrednog prijevoza na magistralnim cestama je sljedeća:

  • Ispunjen i ovjeren zahtjev za vanredni prijevoz;
  • Zvaničan dokaz o težini tereta;
  • Skica vozila ili vozila kojim-a bi se vanredni prijevoz vršio, s prikazom smještaja tereta (tlocrt, izgled sa strane i poprečni presjek), radi pravilnog obračuna naknade za korištenje ceste;
  • Kopije potvrda o registraciji vučnog i priključnog vozila, odnosno samohodne dizalice;
  • Izjavu da su osobe koje će biti odgovorne za organizaciju, pripremu i vršenje vanrednog prijevoza, osposobljene za vršenje istog (član 13. Pravilnika);
  • Izjavu prijevoznika da za vršenje vanrednog prijevoza ima potrebnu stručnu spremu i iskustvo (član 10. Pravilnika);
  • Izjavu prijevoznika da će angažirati podnosioca zahtjeva za pratnju vanrednog prijevoza, kojeg imenuje za odgovornog rukovodioca prijevoza – ime i prezime. Izjavu trebaju potpisati i ovjeriti i prijevoznik i podnosilac zahtjeva (ukoliko podnosilac zahtjeva nije ujedno i prijevoznik);

Mjerila za izračun naknade, visina naknade, te troškovi izdavanja odobrenja za vanredni prijevoz, utvrđeni su Uredbom o visini naknade za vanredni prijevoz („Sl.novine F BiH“, br. 87/10).

Komentariši