Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać
037/223-451
info@cesteusk.com

Sanacija klizišta na regionalnoj cesti R 407a, stac. 2+100 km

Na regionalnoj cesti R 407a, dionica Velagići – Sanica, sanirana su do sada 3 klizišta.

I na lokaciji 2+100 km je više puta dolazilo do oštećenja kolovozne konstrukcije, a pokušaji sanacije kroz radove redovnog i vanrednog održavanja cesta su se pokazali neuspješnim, da bi nakon obilnih kiša u 2014. godini došlo je do aktiviranja klizišta, odnosno značajnog odronjavanja materijala iz pokosa ceste, što je uzrokovalo velike deformacije u kolovoznoj konstrukciji.

Klizište

Do izrade projekta sanacije provedene su privremene mjere osiguranja kako bi se omogućilo odvijanje prometa (pobijanje drvenih šipova, regulisanje procjeđivanja oborinskih i podzemnih voda, kontinuirano popravljnje tamponskog sloja).

Glavni projekat sanacije klizišta je uradio projektant „Urbis Centar” d.o.o. Banja Luka, radove sanacije klizišta je izveo „E – Beganović” d.o.o. Cazin, a nadzor nad izvođenjem radova je proveo Zavod za saobraćaj GF u Sarajevu.

Ugovorena vrijednost radova je 97.129,56 KM, a vrijednost izvedenih radova je 85.817,66 KM. Radovi su okončani 17.10.2017. godine.

Komentariši