Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać
037/223-451
info@cesteusk.com

Sanacija klizišta na regionalnoj cesti R 403a, stac. 4+700 km

Na regionalnoj cesti R 403a, dionica: Kamenica – Gata – T. Raštela, sanirano je do sada više klizišta.

I na lokaciji 4+700 km je više puta dolazilo do oštećenja kolovozne konstrukcije, a pokušaji sanacije kroz radove redovnog i vanrednog održavanja cesta su se pokazali nedostatnim i neuspješnim, deformacije kolovozne konstrukcije su se uvijek ponavljale.

Zbog toga su u toku 2017. godine izvršeni geološki istražni radovi i izrađen je glavni projekat sanacije klizišta, od projektanta „Geoput” d.o.o. Banja Luka.

Nakon provedenog postupka javne nabavke, ugovoreno je izvođenje radova sanacije sa izvođačem „Kov – grad” d.o.o. Bužim, u vrijednosti od 140.194,72 KM.

Izvođenje radova sanacije je počelo 23.04.2018. godine. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Institut za građevinarstvo „IG” Banja Luka.

Na ovoj lokaciji se promet odvija jednom prometnom trakom naizmjenično, regulisano prometnom signalizacijom i semaforima.

Komentariši