Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać
037/223-451
info@cesteusk.com

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM RADOVIMA VANREDNOG ODRŽAVNJA CESTA

Obnavljanje kolovoznog zastora sa poboljšanjem elemenata odvodnje na regionalnim cestama R 401, dionica Zagrad- gr. Hrvatske (pravac Slunj) i R 403: T.Raštela – Ćoralići i R 403b Ćehići – Šturlić – Barake, grad Cazin i općina V. Kladuša.

• Investitor: JU Direkcija regionalnih cesta USK-a Bihać

• Izvođač: d.o.o „ E – Beganović“ Cazin

• Broj ugovora za izvođenje: 01-27-777-1/20 od 15.07.2020.godine.

• Datum početka: 27.07.2020.godine

• Datum završetka: 30.09.2020.godine.

• Ugovorena vrijednost: 1. 134.198,00 KM

• Vrijednost izvedenih radova 1.134.020,92 KM

 

R 401 V. Kladuša – dionica zagrad – gr. Hrvatske st: km 1+ 600 – 3+090  

R 403b Ćehići – Šturlić – Barake st: km 12 +400 – 13+145

Komentariši