Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać
037/223-451
info@cesteusk.com

Izrada uzdignutih ploha granitnim lomljenim kockama na R403

Izrada uzdignutih ploha granitnim lomljenim kockama radi smanjenja brzine motornih vozila na R403 kod osnovne škole u Ćoralićima.

Investitor: JU “Direkcija regionalnih cesta USK-a” Bihać.

Izvođač radova: “E-Beganović” d.o.o. Cazin.

Komentariši