Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać
037/223-451
info@cesteusk.com

Direkcija regionalnih cesta USK-a osigurala 5,2 miliona KM za vanredno održavanje cesta

U okviru zakonskih propisa JU “Direkcija regionalnih cesta USK” Bihać tokom 2018. godine za redovno održavanje regionalnih cesta u ljetnim i zimskim uvjetima utrošila je 1,65 miliona KM.

Kako bi se izbjegao prekid u kontinuitetu redovnog održavanja cesta, krajem 2017. godine pristupilo se pokretanju postupaka javne nabavke ovih radova podjeljenih u 5 LOT-ova u iznosu od 3,1 milion KM na godišnjem nivou, od kojih su nakon okončane procedure javne nabavke, potpisani okvirni sporazumi za četiri LOT-a na period od 4 godine (2019-2022), dok je jedan LOT na odlučivanju kod Ureda za razmatranje žalbi.

Pored redovnog održavanja regionalnih cesta, kao primarne djelatnosti Direkcije, pristupilo se i radovima vanrednog održavanja regionalnih cesta, kao posebnoj aktivnosti s ciljem značajnijeg poboljšanja ukupnih uvjeta za nesmetano i sigurno odvijanje saobraćaja. Za ove radove su u 2018. godini osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 5,2 miliona KM koja su raspoređena na 29 projekata po prioritetima, od kojih je 12 okončano u vrijednosti od 1,4 miliona KM, za tri projekta su potpisani ugovori i očekuje se početak radova, dok je ostatak u proceduri javne nabavke – ističe Adnan Pozderac, direktor Direkcije regionalnih cesta USK.

Sanacija, rekonstrukcija i građenje cesta

U oblasti sanacije, rekonstrukcije i građenja cesta i cestovnih objekata, za 2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 4,7 miliona KM. Najznačajnije aktivnosti su na regionalnoj cesti R 403a, u mjestu Turija kod Bihaća gdje je završena sanacija klizišta u vrijednosti od 140 hiljada KM, zatim na regionalnoj cesti R 403b Ćehići-Šturlići-Grahovo, u mjestu Šturlić završena je sanacija klizišta ugovorene vrijednosti 156 hiljada KM, dok su na R 405 u mjestu Miljevci, završeni su radovi sanacije dugogodišnjeg klizišta u vrijednosti od 98 hiljada KM.

Treba naglasiti da je na regionalnoj cesti R 401, Bosanska Otoka – Bužim – Vrnograč – Velika Kladuša završena je dionica ceste u dužini od 600 merata u iznosu od 100 hiljada KM, dok se na regionalnoj cesti R 400 (Skokovi – Vrnograč) u mjestu Jušići radi se na sanaciji klizišta ugovorene vrijednosti 145 hiljada KM što je gotovo završeno, kao i još jednog klizišta iste ceste u vrijednosti od 300 hiljada KM.

U mjestu Todorovo na R 400 počeli su radovi na izgradnji pješačkih staza i sanacije kolovoza u vrijednosti od 150 hiljada KM, dok je izgradnja pješačkih staza i rješavanje odvodnje oboronskih voda završena na R 403 u mjestu Ćoralići u dužini od 1 km u vrijednosti od 150 hiljada KM. U toku je i probijanje trase na regionalnoj cesti R404a Bosanska Krupa – Arapuša koja će se realizirati u 2 faze, a ugovorena vrijednost je 270 hiljada KM.

U Sanskom Mostu na regionalnoj cesti R 405 ugovoreni su radovi na izgradnji pješačkih staza i kružne raskrsnice u ukupnom iznosu od 435 hiljada KM.

Moramo naglasiti i da se na regionalnoj cesti R 408 tačnije na cesti Kulen Vakuf – Martin Brod izvode radovi rekonstrukcije i modernizacije ove ceste u dužini od 1,2 kilometra čija je vrijednost 500 hiljada KM.

Od akciza Direkciji cesta USK pripast će 1,6 miliona KM

Pored ovih projekata financiranih od sredstava Direkcije, osigurano je i 400 hiljada KM iz sredstava GSM licence za rekonstrukciju i modernizaciju dva kilometra regionalne ceste R 405 na dionici Sanski Most – Sanica.

Izmjenama i dopunama Zakona o akcizama koje su u primjeni od 01.02.2018. godine prikupljena su dodatna sredstva iz putarina, gdje bi na ovom osnovu za 2018. godinu prema procjeni Federalnog ministarstva financija, Direkciji trebalo pripasti 1,6 miliona KM.

Izmjenama i dopunama Plana i programa Direkcije za 2018. godinu, na koji je i Vlada USK dala saglasnost, ova sredstva su postala operativna te su u potpunosti stavljena u funkciju povećanja sigurnosti prometa na regionalnim cestama Unsko-sanskog kantona.

Komentariši