Završetak radova: Sanacija odrona na regionalnoj cesti R – 408 Dubovsko – Kulen Vakuf

U toku su završni radovi na sanaciji odrona na regionalnoj cesti R-408, na dionici Dubovsko-Kulen Vakuf, na stacionaži km 18+500.

Izvođač radova E-Beganović d.o.o Cazin izveo je završne radove na izradi kolovoznog zastora, čime je uspostavljeno normalno odvijanje saobraćaja na cijeloj dužini ceste.

U ostavljenom roku izvođaču je ostao manji obim radova na uređenju kosine nasipa, uklanjanju ostataka materijala i uređenju gradišta.