Završeni su radovi na sanaciji odrona na dionici regionalne ceste R-408 Dubovsko – Kulen Vakuf

Završeni su radovi na sanaciji odrona na dionici regionalne ceste R-408 Dubovsko – Kulen Vakuf.

Ugovorene radove izvela je firma E-Beganović d.o.o Cazin.

Sanacijom odrona poboljšano je bezbjedno odvijanje saobraćaja i povećan nivo usluge korisnicima ceste.

Završetkom radova uspostavljen je redovan režim odvijanja saobraćaja.

dubovsko - kune