Završeni su radovi na Rekonstrukciji i modernizaciji dijela regionalne ceste R-410 Lanište – Sanica

Završeni su radovi na Rekonstrukciji i modernizaciji dijela regionalne ceste R-410 Lanište – Sanica u dužini oko 880 m.

Ugovorene radove izvelo je preduzeće za ceste „Mrkonjić putevi „ A.D Mrkonjić grad.

Moderni asvaltni kolovoz omogućit će lakše odvijanje saobraćaja i održavanje ceste koja se nalazi u jačem usponu.

U daljnjem planskom periodu Direkcija regionalnih cesta USK nastavit će sa modernizacijom postojećeg makadamskog kolovoza, kako bi poboljšala odvijanje saobraćaja i omogućila bolju povezanost lokalne zajednice sa cestama višeg ranga.

mrkonjic

mrki