Vrkašić-Kamenica: Sanacija asfaltnog kolovoza sa izgradnjom pješačkih staza sa odvodnjom oborinskih voda

JU “Direkcija regionalnih cesta USK-a” Bihać je kao implementator sredstava GSM licence  realizirala projekte sanacije puta Vrkašić-Kamenica u ukupnom iznosu od 334.856,87 KM.

U konkretnom slučaju radi se o sanaciji asfaltnog kolovoza sa izgradnjom pješačkih staza i odvodnjom oborinskih voda.

Izvođač radova: Behić Sanny Boy Bihać

Dužina: 430 metara i trotoari sa dvije strane

Dokaz o izvršenim radovima pogledajte u slikama u prilogu:

IMG_6649
IMG_6651