Trenutni radovi na regionalnim cestama Unsko – sanskog kantona

Trenutni radovi redovnog održavanja na regionalnim cestama Unsko – sanskog kantona se izvode na dionicama cesta: R400, R401, R402, R403, R403a, R403b, R405, R407, R408 i R410a.

Hazo 1R403a – Dionica: Tržačka Raštela – Gata – Uređenje kosina i bermi, košenje trave

Hazo 2R403a – Dionica: Tržačka Raštela – Gata – Uređenje kosina i bermi

Hazo 3R403a – Dionica: Tržačka Raštela – Gata – Uređenje kosina i bermi

Hazo 5R403a – Dionica: Rujnica – Gata – Čišćenje jaraka

Hazo 8R403a – Dionica: Tržačka Raštela – Gata – Uređenje kosina i bermi

Hazo 9happy wheels demo 300w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" />R403a – Dionica: Gata – Kamenica – Sječa šiblja i grana

Hazo TržacR403b – dionica: Ćehića križ – Tržac – Sječa šiblja i grana, čišćenje jaraka, košenje trave

11930657_10153454248210250_1866551041_n Cesta R405 – Dionica: Lušci Palanka – Čišćenje jaraka

Jasko 1Cesta R405 – Dionica: Lušci Palanka – Čišćenje jaraka

Jasko 3Cesta R405 – Dionica: Lušci Palanka – Čišćenje jaraka

Jasko Cesta R405 – Dionica: Gudavac – Lušci Palanka – Košenje trave i korova

Napomena: Na gore navedenim dionicama na kojima se izvode radovi postavljena je privremena signalizacija te nema većih zastoja u odvijanju saobraćaja.