TRENUTNI RADOVI NA LOKACIJAMA: Lušca Palanka – Sanski Most (R 405) i Velagići – Sanica (R 407a)

Na regionalnim cestama R 405 i R 407a  su izvođeni radovi čišćenje kanala, rigola i sječa granja i šiblja.

Radovi su započeli u Julu 2015 godine, a planirani završetak je sredinom oktobra ove godine.

JaskoČišćenje kanala i sječa granja i šiblja na lokaciji R 405 

Jasko 1Čišćenje kanala i sječa granja i šiblja na lokaciji R 405 

happy wheels demo style="text-align: center;">safetČišćenje kanala i sječa granja i šiblja na lokaciji R 407a 

safet 2Čišćenje kanala,rigola i sječa granja i šiblja na lokaciji R 407a 

safet 3Čišćenje kanala,rigola i sječa granja i šiblja na lokaciji R 407a