Sanacija lokalnog puta “Vrkašić – Kamenica”, iz sredstava GSM licence (za FBiH)”