Smjernice za izgradnju i održavanje puteva

1.1.1. Planska, projektna i investiciona dokumentacija 1,618 kB
1.1.2. Inženjersko-geološka i geotehnička istraživanja i ispitivanja 426 kB
1.1.3. Geometrijski elementi puta 2,096 kB
1.1.4. Funkcionalni elementi i površine puta 6,291 kB
1.1.5. Prometna signalizacija i oprema 4,737 kB
1.1.6. Put i životna sredina 3,063 kB
1.1.7. Konstruktivni elementi puta 4,123 kB
1.2.1. Opća smjernica za mostove na cestama 2,323 kB
1.2.2. Rubni vijenci, ivičnjaci i hodnici 1,806 kB
1.2.3. Ograde 2,085 kB
1.2.4. Hidroizolacije objekata na cestama 682 kB
1.2.5. Odvodnjavanje i kanaliziranje objekata na cestama 1,615 kB
1.2.6. Ležišta 1,167 kB
1.2.7. Dilatacije 1,134 kB
1.2.8. Prelaz sa ceste na most 3,337 kB
1.2.9. Spojnice u betonskim mostovima i konstrukcijama 1,096 kB
1.2.10. Oplate obrada i oblaganje vidnih betonskih površina 867 kB
1.2.11. Oprema za održavanje mostova 1,302 kB
1.2.12. Instalacije na mostovima 843 kB
1.3.0. Projektovanje objekata na cestama – sadržaj 813 kB
1.3.1. Temeljenja na sipovima i bunarima 2,507 kB
1.3.2. Propusti 2,436 kB
1.3.3. Gravitacioni potporni zidovi 2,699 kB
1.3.4. Sidreni potporni zidovi 3,394 kB
1.3.5. Objekti u pokrivenim usjecima i galerije 2,554 kB
1.4. Projektiranje tunela 3,017 kB
2.1. Opšti tehnički uslovi 1,390 kB
2.2. Posebni tehnički uslovi 4,921 kB
2.3. Posebni tehnički uslovi za tunele 2,499 kB
3.1. Putna administracija i zaštita puteva 1,534 kB
3.1. Putna administracija i zaštita puteva – prilozi 1,408 kB
3.2. Redovno održavanje 2,386 kB
3.2. Redovno održavanje prilog 1 130 kB
3.2. Redovno održavanje prilog 2 1,465 kB
3.2. Redovno održavanje prilog 3 1,859 kB
3.2. Redovno održavanje prilog 4 2,243 kB
3.3. Zimska služba 915 kB
3.3. Zimska služba prilog 1 498 kB
3.3. Zimska služba prilog 2 253 kB
4. Nadzor na cestama 1,997 kB