Sanacija odrona na regionalnoj cesti Dubovsko – Kulen Vakuf

Na regionalnim cestama se svake godine pojavi nekoliko klizišta ili odrona trupa ceste.

Ova oštećenja ugrožavaju bezbjedno odvijanje saobraćaja, smanjuju operativne brzine, poskupljuju održavanje cesta. S toga je jedan od prioriteta rada Direkcije za ceste sanacija ovih oštećenja.

 

Na regionalnoj cesti R-408 Dubovsko-Kulen Vakuf u toku su radovi na sanaciji odrona na stacionaži km 18+500. Izvođač radova je firma E-Beganović, a ugovorena cijena iznosi 79.429,55 KM. Saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično, bez dužih čekanja i zadržavanja.

 

U toku su radovi na izvedbi potporne konstrukcije u vidu AB zida sa kontraforima. Radovi se izvode predviđenom dinamikom, te se očekuje završetak do 31.04.2014. godine. Na dijelu ceste zahvaćene odronom izvest će se nova kolovozna konstrukcija, te rješena odvodnja.