Rekonstrukcija i modernizacija dijela regionalne ceste R 400

Radovi su izvođeni u periodu od maja do oktobra 2012. godine, izvođač radova je bila firma „ E – Beganović“, d.o.o. Cazin.

Tokom 2012. godine JU „Direkcija regionalnih cesta USK-a“ Bihać, je ostvarila niz projekata među kojima i rekonstrukciju i modernizaciju regionalne ceste R 400, na dionici Skokovi – Jušići, dužine 1600 m.

Radovi su izvođeni u periodu od maja do oktobra 2012. godine, izvođač radova je bila firma „ E – Beganović“, d.o.o. Cazin.

Ukupna vrijednost izvedenih radova je 438 000 KM.