Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać
037/223-451
info@cesteusk.com

Redovno održavanje regionalnih cesta USK

Oznaka cesteDionicaUkupno kilometaraOdržava
R - 402Ljusina (veza sa M 14) - Gnjilavac (raskrsnica sa R 401b)20.6„I-SELIMOVIĆ“ d.o.o. Cazin
R - 403Ćoralići - Tržačka Raštela - gr. Hrvatske (pravac Rakovica) 10.5
R - 403aTržačka Raštela - Gata – Kamenica –(prekid) V. Skočaj 35.4
R 403bTržac - Crnaja - Šturlić - Vidovska - Grahovo 23.9
R 400Skokovi – Todorovo - Vrnograč18" KOV-GRAD" d.o.o. Bužim
R – 401bGnjilavac - D. Koprivna– Konjodor – Brigovi 17.9
R 401aRadića Most - gr. Hrvatske (pravac Glina) 6
R 401Bosanska Otoka - Radića Most - Velika Kladuša 61.6
R 400aVelika Kladuša - gr. Hrvatske (pravac Slunj)3.6
R 408Dubovsko – K.Vakuf –M. Brod – gr. Kantona48.6"BEHIĆ-SANNY BOY" d.o.o. Bihać
R 407Bos. Petrovac – Krnja Jela12.4
R - 408aMartin Brod - Doljani 1.2
R - 408bKrnjeuša - Vrtoče - Prkosi - Ostrvica 27.8
R 410aP. Han – Kamičak14.1„DIVEL“ d.o.o. Sanski Most
R - 407L.Palanka - Korčanica7
R – 407aVelagići – Sanica - Jelašinovci39.4
R - 410Lanište – D. Sanica - Vrhpolje23.3
R - 404Milin Birt - Stari Majdan 17.4" KOV-GRAD" d.o.o. Bužim
R - 404aBosanska Krupa - Arapuša 12.3
R - 405Lušci Palanka - Sanski Most - Sasina 63
R - 406Stari Majdan - Stara Rijeka 3.1