Pravilnici

1. Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi 38
kB
2. Pravilnik o nacinu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim ekstremitetima 144
kB
3. Pravilnik o načinu obilježavanja motornog vozila kojim upravlja osoba koja prvi put stekne vozačku dozvolu 53
kB
4. Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći 387
kB
5. Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćena osoba 13,049
kB
6. Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putevima 83
kB
7. Pravilnik o vođenju evidencije o javnim putevima i objektima na njima 278
kB
8. Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima 354
kB
9. Pravilnik o licenciranju izvođača radova redovnog održavanja javnih cesta 305
kB
10. Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli 458
kB
11. Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta 80
kB
12. Pravilnik o održavanju javnih cesta 173
kB
13. Pravilnik o osnovnim uvjetima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa aspekta sigurnosti saobraćaja 4,317
kB
14. Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila 3,975
kB
15. Pravilnik o obliku i sadržaju oznaka i druge saobraćajne signalizacije kojim se označava granični prijelaz i njegovo područje, kao i o načinu postavljanja ih oznaka i signalizacije 325
kB
16. Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila 138
kB
17. Pravilnik o postavljanju reklamnih znakova na cestama 78
kB
18. Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima 42
kB
19. Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji BiH 85
kB
20. Pravilnik o tehničkim pregledima vozila 950
kB
21. Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom 271
kB
22. Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje vanrednog prevoza 851
kB
23. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za građenje i rekonstrukciju javnih cesta 160
kB
24. Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta 542
kB
25. Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste 74
kB
26. Pravilnik za utvrđivanje prekomjernog korištenja javnih cesta 109
kB