POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA EDUKACIJE I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA 2018