Početak sanacije odrona na regionalnoj cesti R – 403b Tržac – Grahovo

U toku su radovi na sanaciji odrona na regionalnoj cesti R – 403b u naselju Johovica.

Radove izvodi firma RAD PUTEVI doo Bihać.

Završetak radova je planiran sredinom jula 2014 godine.

Huawei 288

IMG_20140526_160819

IMG_20140526_160838