Počeli radovi na probijanju trase na dijelu R – 404a Bosanska Krupa – Arapuša

Počeli radovi na probijanju trase na dijelu R – 404a Bosanska Krupa – Arapuša.

Dužina dionice je 650 metara, a vrijednost radova 211 000 KM.

Izvođač: Kov-grad Bužim,a  Investitor JU “Direkcija regionalnih cesta USK-a”.

Na predmetnoj dionici ugovoreni su svi radovi na izgradnji ove dionice uključivo i asfaltni zastor.

Nakon što je Šumarija iz Bos. Krupe izvršila uklanjanje stabala u potrebnoj površini, izvođač radova  pristupio je  uklanjanju zemljanog sloja i pripremi za široke iskope.

DSCN3827