Ovih dana počelo je intezivno čišćenje regionalnih cesta USK

Ovih dana Direkcija regionalnih cesta USK ima puno problema sa nagomilavanjem smeća pored i na svim regionalnim cestama na kantonu.

Posebno na cesti R402 (Ljusina – Stijena – Gnjilavac).

Izvođač radova na cesti R402 D.O.O. I-SELIMOVIĆ se obraćao i opštini Bosanska Krupa kako bi načelnik i služba komunalnog preduzeća učinila nešto povodom ovoga, međutim odgovor još uvijek nisu dobili.

Uprava Direkcije regionalnih cesta USK apeluje na građane da ne bacaju smeće na cestu i da svojim ponašanjem doprinesu izgledu naše životne zajednice.