Okončani radovi na sanaciji klizišta na regionalnoj cesti R-403a na ulazu u naselje Gata

Putna dionica R-403a Kamenica-Gata – Tržačka Raštela poznata je po većem broju oštećenja kolovoza.

Na bezbjednost saobraćaja posebno utiču oštećenja u vidu klizišta ili odrona ceste.

Direkcija regionalnih cesta svake godine nastoji sanirati što veći broj ovih oštećenja.

Gata klizište

Budući da su troškovi sanacije istih značajni, Direkcija nije u mogućnosti sanirati sva oštećenja.

S toga se na godišnjem planu saniraju ona kritična, koja su prijetnja za sigurno i stalno odvijanje saobraćaja.

Sanacija klizišta započeta je oktobra 2016. godine, a nakon što su zemljani radovi na trupu ceste „prezimili“ izvršeno je početkom aprila 2017. godine postavljanje završnog sloja asvalta.

Na dijelu sanirane  ceste postavljena je zaštitna odbojna ograda.

Nosioc ugovorenih poslova bila je firma „Kov-grad“ d.o.o Bužim, a podizvođač radova firma „Behić Sanny Boy“ d.o.o Bihać.

Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 250.000,00 KM.

Vrijednost izvršenih radova iznosi 233.760,69 KM.