Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Vertikalna signalizacija