Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Odbojna ograda