Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Horizontalna signalizacija