Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka dizel goriva i lož ulja