Nastavak rekonstrukcije regionalne ceste R 401

U naselju Zagrad sa izgradnjom pješačkih staza i rješavanjem odvodnje.

– mjesto izvođenja radova: dionica regionalne ceste R-401: Velika Kladuša-Zagrad, na području Općine Velika Kladuša

– vrijednost ugovorenih radova: 193.000,00 KM

– izvođač: E-Beganović, Cazin

– nadzor: Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevu

– izvor finansiranja: budžet JU “Direkcija regionalnih cesta USK-a” ,

U toku prošle godine izvedeni su svi radovi osim ugradnje habajućeg sloja asfalta.

Planirano je da se ovaj projekat u potpunosti završi u maju 2014. godine.