Nastavak rekonstrukcije i investicionog održavanja regionalne ceste R-408, dionica: Kulen Vakuf-Martin Brod od km 2+184,53 do km 2+770,00, L=585,47m1.

Nakon završetka zimskog perioda, izvođač je sa prvim povoljnim proljetnim vremenskim uslovima nastavio sa građevinskim radovima na dijelu na kojem nema spornih imovinsko-pravnih odnosa.

U toku su radovi na izradi podrigolske drenaže i propusta, završni radovi na izradi posteljice i izrada gornjih nosivih slojeva od tamponskog materijala.

Nakon toga očekuju se postavljanje ivičnjaka za izradu rigola, te izrada završnog asvaltnog sloja.

Na dijelu na kojem su sporni imovinsko-pravni odnosi, pokušat će se pronaći sporazumno rješenje sa vlasnikom, te izvršiti izvođenje svih ugovorenih radova.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA