Interventno održavanje regionalnih cesta R 407, R 407a, R 410 i R 410a

Na gore napomenutim cestama urađeni su sljedeći radovi:

  • Zatvaranje udarnih rupa sa frezanjem
  • Košenje trave i korova
  • Sječa šiblja i granja
  • Sanacija makadamskog kolovoza

Vrijednost ugovora izvedenih radova je 44 766,54 KM.

Investitor radova: Direkcija regionalnih cesta USK

Izvođač radova: doo Mujezinović Ključ

r-407a
r-407-a
r-410-a