Interventno održavanje regionalnih cesta R 404, R 404a, R 405, R 406

Na gore napomenutim cestama urađeni su sljedeći radovi:

  • Zatvaranje udarnih rupa sa frezanjem
  • Košenje trave i korova
  • Sječa šiblja i granja
  • Sanacija makadamskog kolovoza

Vrijednost ugovora izvedenih radova je 125 821,80 KM.

Investitor radova: Direkcija regionalnih cesta USK

Izvođač radova: doo Mujezinović Ključ

r-404a
r-405
r-406