Dodatna sredstva za put prema Arapuši u Bosanskoj Krupi

Općinu Bosanska Krupa jučer je posjetio direktor Direkcije regionalnih cesta USK Amel Alagić gdje je s načelnikom Arminom Halitovićem razgovarao o tekućim problemima kada je u pitanju ovaj sektor.

Najviše priče je bilo o izgradnji puta prema naselju Arapuša za koju je Vlada USK povećala iznos sufinansiranja sa 70 hiljada na 180 hiljada KM.

Načelnik Halitović, direktor Alagić i direktor Doma zdravlja Muhidin Šertović prije odlaska u Arapušu, obišli su i raskšće kod Doma zdravlja kako bi snimili stanje i pokušali iznaći rješenje za regulaciju izrazito gustog i samim tim rizičnog saobraćaja.

Na toj lokaciji, pored Dom zdravlja nalaze se objekti Općinskog suda, JKP „10. juli“, Doma kulture i naravno više putnih pravaca gdje je saobraćaj dosta loše regulisan. Da bi se riješio problem, najviše zbog djece, učenika koji tuda svakodnevno prolaze, ali i zbog sigurnijeg i bržeg pristupa Domu zdravlja, prema riječima direktora Alagića, u narednih mjesec dana, doći će inžinjeri i uraditi studiju prema kojoj će se početkom naredne godine raditi idejni i glavni projekt.

Arapuša je bila naredna destinacija, naselje koje s jezgrom grada veže jedini regionalni makadamski put na prostoru općine Bosanska Krupa. U njoj trenutno živi oko 250 stanovnika, čiji je broj za razliku od onog prije 15-ak godina, kada se desio masovni povratak, znatno manji. Najveći razlog zbog kojeg Arapušani napuštaju svoje rodno mjesto, kako kažu, je makadamski put kojim svakodnevno moraju saobraćati do središta općine. Zahvaljujući načelniku Halitoviću, direktoru Alagiću i naravno Vladi USK, to u skorijoj budućnosti neće biti slučaj.

Vrlo brzo, kada se riješe sva administrativna pitanja, krenuće se u realizaciju projekta vrijednog 180 hiljada maraka. Dok se taj ne realizira, vjeruje se, da će se osigurati novac za daljnje radove. Inače, Općina Bosanska Krupa je, bez obzira što nije njena primarna obaveza, već uložila značajna sredstva za put dug oko 1500 m.

Asfaltiranje puta prema Arapuši je od iznimnog značaja, naročito za razvoj vjerskog turizma, jer je u ovom mjestu rođen prvi bosanski Reis-ul-ulema Džemaludin ef. Čaušević. Osim toga, povezivanjem Arapuše sa Bosanskom Krupom asfaltnim putem znatno se skraćuje put prema Sanskom Mostu i Bosanskom Novom i sigurno je da bi se najprometnije magistralne saobraćajnice na USK završetkom ovog puta znatno rasteretile.

Mještani Arapuše na kraju razgovora s načelnikom i direktorima bili su zadovoljni s činjenicom da je put stavljen među prioritete, da će se uskoro graditi dalje i da će se sredstva za izgradnju regionalnih puteva u općini usmjeriti na njegovu izgradnju. Mještani Arapuše svakako i očekuju da će dinamika izgradnje puta biti brža i da će za godinu do dvije konačno imati asfaltiran put do središta općine Bosanska Krupa.

Prilikom posjete direktora Direkcije regionalnih cesta USK razgovarano je i o redovnom održavanju svih regionalnih puteva na području lokalne zajednice. Moglo se čuti da će Direkcija i Općina Bosanska Krupa od sada biti partneri, da će se redovno kontaktirati, posjećivati, te da će zajedno, kako određivati prioritete među problemima tako i raditi na njihovom rješavanju.