Direkcija regionalnih cesta USK izdvojila 320 000 KM za novi kilometar puta prema Arapuši

Projekt izgradnje puta koji Arapušu povezuje sa centrom Bosanske Krupe dobio je novi zamah u svojoj realizaciji.

Arapušu sa jezgrom grada veže jedini regionalni makadamski put na prostoru općine Bosanska Krupa. U njoj trenutno živi oko 250 stanovnika, znatno manje nego onda kada se nakon rata desio masovni povratak. Najveći razlog zbog kojeg Arapušani napuštaju svoje rodno mjesto, kako kažu, makadamski je put kojim svakodnevno saobraćaju do središta općine. Od 11 kilometara, zahvaljujući Direkciji regionalnih cesta Unsko – sanskog kantona, do sada je asfaltirano više od 5 kilometara.

Nakon realizacije ovog projekta ostaje nešto više od 3 km što bi prema predviđanjima nadležnih moglo biti završeno do 2017. godine.

Direkcija regionalnih cesta USK potpisala je ugovor za radove vrijedne 320 000 KM.

“Izvođač je konzorcij BC-Gradnja, a nadzor će biti Zavod za saobraćaj.Ono što još trebamo odraditi do nove godine je usvojiti finansijski plan i već početkom građevinske sezone mi možemo stupiti u realizaciju ovog projekta. Radi se dakle o trasi dužine jedan kilometar, a ostatak ćemo u dogledno vrijeme u saradnji sa nižim i višim nivoima vlasti”, ističe direktor Direkcije regionalnih cesta USK Sanel Bajramović.

arapuša