BOSANSKA OTOKA: Izgradnja pješačkih staza sa odvodnjom oborinskih voda na regionalnoj cesti R 401

JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-a je kroz postupak Vanredno održavanje izvršila izgradnju pješačkih staza na regionalnoj cesti R 401 u naselju Bosanska Otoka sa ciljem poboljšanja sigurnosti pješaka kao i rješavanje odvodnje oborinskih voda na tom dijelu regionalne ceste.

Izvođač radova: Konzorcij “BC GRADNJA” doo Bosanska Otoka i “E-Beganović” doo Cazin.

Vrijednost ovog projekta je 214.678,89 KM.

Dužina: 1080 metara.

Nadzor: Zavod za saobraćaj Sarajevo.

Projekat je uspješno realiziran što dokazuju i slike u prilogu:

IMG_6627 IMG_6630 IMG_6631 IMG_6632